UKÁZKY VÝSADEB

Následující obrázky ukazují postup založení okrasné zahrady u rodinného domu.

Původní pozemek před likvidací drobných staveb a nežádoucích dřevin.

Původní pozemek po likvidaci drobných staveb a nežádoucích dřevin.

Hrubá příprava pozemku pro výsadby.

Výsadba živého plotu.

Rozmístění rostlinného materiálu.

Výsadba rostlinného materiálu do předem připravených záhonů.

Zaborkování záhonů a výsev trávníku.

Příprava skalky s jezírkem.

Hrubá příprava vodoteče.

Konečný vzhled skalky s vodotečí a jezírkem.