ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

Provádíme pravidelnou i jednorázovou údržbu veřejné zeleně. Odvoz odpadu zajistíme.