VÝSADBA OKRASNÝCH A OVOCNÝCH ROSTLIN

Vysazujeme všechny druhy okrasných keřů, soliterních stromů a ovocných dřevin.

Veškerý námi dodávaný rostlinný materiál pochází výhradně z české produkce, čímž je zajištěno optimální ujmutí jednotlivých rostlin.

Ovocné stromy vybíráme podle požadavku na klimatické podmínky stanoviště.