REALIZACE PROJEKTŮ A ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ

Realizace spočívá v kompletním založení zahrady včetně výsadby rostlinného materiálu, přípravy a úprav terénu a ostatních prvků.

Celý pozemek bude nejprve podle potřeby chemicky ošetřen proti plevelům. Následuje hrubé vytvoření terénu se současným zrytím pozemku až do hloubky 30 cm kultivátorem. Před založením záhonů a jejich osazením bude terén jemně modelován. Soliterní dřeviny budou vysazovány do takto připraveného terénu s možností jejich ukotvení. Záhonové výsadby jsou většinou mulčovány drcenou kůrou. V závěru realizačních prací bude založen trávník.

Po vzejití trávy vám provedeme první seč ZDARMA.

Námi zpracovaný projekt na vaše přání také zrealizujeme.